สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เลนส์ตัดแสงคอมพิวเตอร์ แสงสีน้ำเงิน

เลนส์ตัดแสงคอมพิวเตอร์ แสงสีน้ำเงิน

เลนส์กันแสงสีน้ำเงิน ( Blue Blocking ) หน้าจอ LED คอมพิวเตอร์ Tablet มือถือ

เลนส์กันแสงสีน้ำเงิน ( Blue Blocking ) หน้าจอ LED คอมพิวเตอร์ Tablet มือถือ คืออะไร


         
 แสงสีน้ำเงิน คือ คลื่นแสงที่มีความถี่ที่ 440 - 470 nm ปกติแสงสีน้ำเงินจะอยู่ในแสงสีขาวธรรมชาติ ซึงหากได้รับในปริมาณปกติ
จะไม่ได้ผลเสียเพราะร่างเราต้องการแสงสีนำ้เงินประมาณ  5%แต่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ Tablet มือถือ ที่ให้แสงสีขาวในปริมาณที่สูงกว่าปกติ ถึง40% ทำให้เราได้รับแสงสีน้ำเงินในปริมาณที่มากกว่าปกติด้วย เลนส์กันแสงสีน้ำเงิน 

view